Korps-und.

KORPS-UNDERVISNING

En musikktime med Lena foregår ofte en-til-en eller i små grupper. Her får musikanten vist frem det de kan, tilpasset undervisning, tilpasset materiell og blir møtt med mange forskjellige læringsmetoder. Målet er at musikanten skal lære gjennom utforsking, lek og oppnåelige mål.


En samspill-øvelse med Lena starter med enkel oppvarming der alle musikantene spiller unisont. Deretter øver vi på kjent og ukjent stoff. Det hender ofte at musikantene må legge vekk noter og instrument og bli med ut på gulvet for å lære musikken med kroppen, øve på felles puls eller rett og slett bryte opp stemningen med noe helt annet. Samspillet avsluttes med noe gruppen kan.


Lena er godt kjent med bokseriene "Midt i Blinken", "Spill!", "Startklart!" og "Blåstoget", som er tilpasset til aspiranter i skolekorps. En enkelttime på 30 min består av en blanding av disse bøkene, rytmeøvelser, samt det som musikanten skal spille i samspill med andre. 

Undervisningsprinsippene til Lena er å skape indre motivasjon gjennom lekende læring, spilleglede, passelige utfordringer og godt humør.

Lena er en kløpper til å tilpasse underveis og har en enorm tålmodighet med barn i alle versjoner. Hun kommuniserer på en tydelig og munter måte, som skaper trygghet og vennskap.

En-til-en-

undervisning

En-til-en-undervisningen har i utgangspunktet en tidsramme på 30 minutter. Vi starter spilletimen med å varme opp og lære om hvordan instrumentet og kroppen kan jobbe sammen for å lage god lyd. Jeg ser an musikanten og tilpasser underveis for at alle skal få en så god opplevelse som mulig sammen med meg.


I løpet av timen kan vi blant annet sitte stille og spille, stå og spille, gå frem og tilbake mens vi spiller, snurre rundt, danse musikken, synge/klappe rytmer - her er det mange måter å lære på med hele kroppen! I tillegg hender det at musikanten får enkle notasjonsoppgaver som f.eks. noterebus. 

Over tid får eleven en god grunnmur innenfor noteteori, enkel hørelære, musikkforståelse, bevisstgjøring av hvordan kroppen styrer lyden, rytmelesing og mye mer.


DIRIGERING

av ensembler

"Du skal ha partituret i hodet, ikke hodet i partituret."

- Michael Antrobus


Når jeg dirigerer kommuniserer jeg med musikantene slik at de forstår hva jeg forventer fra dem. Oppvarming består av halve og hele skalaer med forskjellige rytmer, der jeg ofte spiller med musikantene og teller tonetrinnene med den ledige hånda. Gjennom utdanningen og erfaringen min har jeg god instrumentkunnskap som letter tilpassing og undervisning for alle instrumentene.


Spilleglede og motivasjon står i sentrum, og målet er at musikantene går hjem med en god følelse og mersmak for samspill. Varierte læringsmetoder innenfor rytmikk, melodi, musisering og marsjering gir engasjerte og lærevillige musikanter.

 

Priser

Ta kontakt for en hyggelig prat og et prisoverslag.